Ungdomsfullmäktige och invånardialog 2019–2020

Publicerad 2019-09-12

Efter LUPP-undersökningen och ungdomsfullmäktigedagen har det kommit fram att unga vill möta politiker och beslutsfattare på egna arenor och direkt få framföra sina åsikter till politiker och tjänstepersoner.

Därför beslutade gymnasienämnden att Ungdomsfullmäktige och invånardialog ska ordnas gemensamt med socialnämnden, för- och grundskolenämnden, kulturnämnden,
fritidsnämnden samt nämnden för support och lokaler.

-Det är otroligt viktig och spännande att träffa ungdomar och få ta del av deras tankar och idéer, säger Felicia Lundmark. Temat för invånardialog 2019 blir ”barns och ungas inflytande och delaktighet, säger Felicia Lundmark.