Två personer som cyklar.

Skellefteå kommun utvalt till EU-projekt

Publicerad 2019-09-17

Skellefteå kommun är en av tre arbetsgivare som är utvalt att ingå i EU-projektet HAR som ska främja hållbara arbets- och tjänsteresor.

I Västerbotten står arbets- och tjänsteresor tillsammans med skolresande för 65 % av det totala bilresandet. Det finns alltså massor vi kan göra tillsammans – i offentlig sektor och näringsli­vet – för att minska vår klimatpåverkan. Bland annat genom hållbart resande. Färdas genom gång, cykel, kollek­tivtrafik, delat fordon eller arbeta via distanssamverkan ger vinster i hälsa, resurser och miljö. 
 
I projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor som pågår under 2019–2021 ska Region Västerbotten, tillsammans med fem kommuner och sex stora företag fokusera på frågorna kring hållbart resande, och inte minst lyfta fram arbetsgivarens möjligheter att under­lätta och påverka det dagliga resandet. I Skellefteåområdet kommer Skellefteå kommun (initialt Samhällsbyggnad), Boliden och Skellefteå Kraft att delta i projektet.
 
Deltagarna kommer under projektets gång att bli inbjudna till diskussioner, svara på enkäter och bidra med förslag på hur resandet kan förbättras. De kommer få ta del av lathundar, kampanjer, ”prova på-övningar, diskussions­punkter, frågeställningar och även bli inbjudna till olika aktiviteter som HAR-projektet arrangerar.
 
Projektet startade upp i mars 2019 och pågår till slutet av 2021.
 
För mer information se www.hallbararesor.nu

 

EU logotypRegion västerbotten logotyp