Sök bidrag senast 31 oktober

Publicerad 2019-09-23

Sista ansökningsdag för att söka bidrag för sociala och etniska föreningar är 31 oktober.

Sociala och etniska föreningar kan varje år söka bidrag. Detta görs senast 31 oktober inför nästa verksamhetsår.

Med social förening menas den förening som i sin huvudsakliga verksamhet stödjer människor som har, eller allvarligt riskerar att få, sociala problem, och som annars kan komma att bli beroende av stöd från socialtjänstens IFO-verksamhet.

Med etnisk förening menas den förening som i sin huvudsakliga verksamhet verkar för integration mellan olika grupper i samhället.

Riktlinjer för bidrag till sociala och etniska föreningar

Ansökningsblankett för bidrag (pdf, nytt fönster)