Registrera din brunn i Brunnsarkivet – för bättre planeringsunderlag och skydd vid vattenkris

Publicerad 2019-09-25

Nu finns möjligheten för dig som har dig som har eget vatten från enskild eller samfällighetsägd brunn att bättre skydda vattentäkten genom registrering i Brunnsarkivet. Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Brunnsarkivet, som finns hos Sveriges Geologiska undersökning (SGU), är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera;

  • andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn
  • det underlättar när kommunen ska tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn
  • en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Du kan registrera din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär här  

Läs mer om eget vatten här

Har du fler funderingar om brunnar och eget vatten, kontakta Samhällsbyggnad via kundtjänst 0910-73 50 00.