Napat från Skellefteå vann lärarpriset Guldäpplet

Publicerad 2019-09-27

Napat Khiyapat modersmålslärare i thailändska och förstelärare med uppdrag i fjärrundervisning i Skellefteå kommun utsågs till vinnare av lärarpriset Guldäpplet.

-Jag tror knappt att det är sant, men jag känner mig mycket glad för priset, säger Napat Khiyapat.
Det var för sitt arbete med att förnya modersmålsundervisningen med både när- och fjärrundervisning, med ett berättande arbetssätt och anpassning till varje enskild elev. Som modersmålslärare undervisar Napat elever från årskurs 1 till och med gymnasiet, och i både närundervisning och distansundervisning via nätet.


- IT skapar nyfikenhet hos elever i alla åldrar, säger Napat Khiyapat. Bara metoden kan locka deras intresse, öka deras motivation, engagemang och lust att lära. Att använda webbverktyg ökar elevers datakompetens samtidigt som de utvecklar sig i språket, säger Napat Khiyapat.

Här på Youtube kan du se filmen om Napats arbete.

Motivering till Guldäpplet:
Napat Khiyapat, modersmålslärare i thailändska och förstelärare med uppdrag i fjärrundervisning, Modersmålsenheten i Skellefteå kommun. För att hon med sitt arbete i både när- och fjärrundervisning, från årskurs 1 till sista året på gymnasiet utnyttjar hon digitaliseringens alla verktyg för att ge sina elever möjlighet att utveckla och fördjupa lärandet i sitt modersmål.

Hon förnyar fjärrundervisningen, med berättande arbetssätt och anpassning till varje enskild elev. Via sin webbplats och sociala medier delar hon undervisningsupplägg, arbetssätt och verktyg med många, både modersmålslärare, föräldrar och andra som hämtar inspiration från hennes arbete.”

Fakta om Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.


Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.


Priset består, förutom av ett stipendium på 25,000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.


Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple