SYVO - Språkintegrerad Yrkesutbildning Vårdbiträde

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Utbildningen innehåller kurser från Vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningen är utformad för framtida arbete som vårdbiträde.

Under utbildningen får du lära dig att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet. Det kan handla om stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut tas.

Upplägg

Utbildningen sker på Campus. I utbildningen ingår klassrumsundervisning, studiebesök, praktik och självstudier.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som kan uppstå under din utbildning som exempelvis resor till praktikplatsen.

Studietid

Heltid heldagar 1300 poäng. Utbildningens längd cirka 1,5 år.

Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Kurs Kurskod Poäng
Digital kompetens KGYORI11G 100 p
Arbetsliv och arbetsmarknad KGYORI11H 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200 p
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 p
Hälsopedagogik HALHAL0 100 p
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100 p
Psykiatri 1 PSYPSY01 100 p
Medicin 1 MEDMED01 150 p
Psykologi 1 PSKPSY01 50 p
Stöttande yrkessvenska KGYORI21F 300 p

Behörighet

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Ansökan

Länk till ansökan finns på sidan www.skelleftea.se/yrkesutbildning.

Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan. Du som söker från annan kommun behöver också bifoga dina betyg.

Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då din ansökan har inkommit till VUX Skellefteå. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

Har du frågor

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX Skellefteå på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv.
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.