Utredning om möjligheterna att ändra schematider för gymnasiet

Publicerad 2019-11-19

Gymnasienämnden beslutad att ge gymnasiekontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för att utökad schematiden för eleverna vid Anderstorps- och Baldergymnasiet. Senast under mars 2020 vill gymnasienämnden ha en konsekvensanalys och förslag till genomförandeplan.

-Vi vet att en utökning av schematiden behöver planeras och förberedas noggrant, säger Felicia Lundmark, ordförande i gymnasienämnden. Med en schemaläggning där skolans tillgängliga schematid utökas så kan lokalerna användas under en längre tid, säger Felicia Lundmark.
En utökning av schematiden för Anderstorps- och Balder

gymnasiet innebär stora fördelar med ett ökat användande av befintliga lokaler samt ökad möjlighet att använda ordinarie kollektivtrafik. Ändrade schematider påverkar faktorer som lärares förläggning av arbetstid, öppettider för övrig service på skolenheterna, elevers schema, bussförbindelser med mera.

En förändring kan även påverka föreningslivets förläggning av aktiviteter, fritidsförvaltningens användande av lokaler som används av gymnasieskolorna under schematid, samt fristående gymnasieskolor och andra samarbetspartners.