Råttan och räven ett skolprogram om källsortering

Europa minskar avfallet

Publicerad 2019-11-21

Temaveckan Europa minskar avfallet pågår. Skellefteå kommun Avfall och Exploratoriets bidrag, skolprogrammet ”Källsortering och sopskoj med Råttan & Räven”, tar upp hur vi kan förebygga avfall och varför det är så viktigt.

Europa minskar avfallet

Logotype Europa minskar avfallet

Nu pågår Europa minskar avfallet för fullt i hela Europa. Vårt bidrag är i år det skolprogram som Skellefteå kommun gör i samarbete med Exploratoriet, "Sopskoj med Råttan & Räven". Det riktar sig till årskurs tre och tar upp hur vi kan förebygga avfall och varför det är så viktigt att minimera, återbruka och återvinna.

Vill du veta mer om skolprogrammet?

Den här veckan är det Byskeskolans årskurs tre som har tagit del av skolprogrammet. Men det pågår även övriga veckor och ett antal skolor är inbokade. Är du som pedagog intresserad av hur du kan anmäla din klass och vad det handlar om hittar du mer information på vår skolsajt.

Se den korta filmen om skolprogrammet på Youtube

Europa minskar avfallet för elfte året i rad!

Årets tema är Utbildning och kommunikation kring att minska avfallet. Temat fokuserar på informations- och utbildningsinsatser för att väcka allmänhetens intresse kring avfallsminimering, samt kommunikationsinsatser för att nå en specifik eller bred målgrupp för att sprida kunskap om hur man bäst kan minska sitt avfall.  Europa minskar avfallet pågår i år mellan 16-24 november. Men minska avfallet är så klart något vi alla behöver jobba för hela året.

#EWWR2019 #ReduceYourWaste #europaminskaravfallet