För-och grundskolenämnden beslutade att ändra regler för skolplaceringar

Publicerad 2019-11-21

Nu har för-och grundskolenämnden beslutat att ändra reglerna för skolplacering samt att upptagningsområden för skolor upphör att gälla.
-Eftersom skollagen säger att vi i första hand ska utgå ifrån vårdnadshavares önskemål behöver vi göra den här förändringen, säger Anders Bergström, förvaltningschef för skolkontoret. Det här innebär stora administrativa förändringar och därför har vi valt att genomföra val av skola i två etapper, säger Anders Bergström.

Val till förskoleklass redan hösten 2020
De ändrade reglerna innebär att elever som ska börja förskoleklass kommer att välja skola från och med läsåret 2020/2021.

Från och med läsåret 2021/2022 kommer val till skola att även gälla de elever som inte har nästa årskurs på sin nuvarande skola. Exempelvis elever som går i årskurs 6 och där årskurs 7 inte finns på samma skola.

Om det finns fler sökande än platser på en skola, så är närheten till skolan som avgör var eleverna placeras.

Upptagningsområden försvinner
Skellefteå kommun har tidigare placerat elever utifrån upptagningsområden för olika skolor. Därefter har hänsyn tagits till vårdnadshavares eventuella önskemål. Nu har för-och grundskolenämnden beslutat att ta bort alla upptagningsområden.

Ny e-tjänst på gång för val till förskoleklass

För närvarande pågår ett arbete att få klart rutiner, regler och e-tjänst för val av skola samt information till vårdnadshavare och på kommunens hemsida.

Frågor och svar om val av skola

Varför ändrar vi vårt sätt att placera elever?
Skellefteå kommun har tidigare placerat elever utifrån upptagningsområden för olika skolor. Därefter har vi tagit hänsyn till vårdnadshavares eventuella önskemål. Eftersom skollagen säger att vi i första hand ska utgå ifrån vårdnadshavares önskemål gör vi nu den här förändringen.  

Vem behöver göra ett skolval inför hösten 2020?
• Vårdnadshavare till barn som börjar förskoleklass.
• Byte av skola, skolbyten beviljas i mån av plats.
• Inflyttade från annan kommun till Skellefteå kommun
• inflyttande från andra länder

Varför gäller det bara val till förskoleklass?
Från och med läsåret 2021/2022 kommer val till skola att även gälla de elever som inte har nästa årskurs på sin nuvarande skola. Exempelvis elever som går i årskurs 6 och där årskurs 7 inte finns på samma skola.

Det här innebär stora administrativa förändringar och därför har vi valt att genomföra val av skola i två etapper.

Hur många skolor kan jag välja?
Vårdnadshavare väljer vilken skola de vill söka i första, andra respektive tredje hand.

Om vårdnadshavare inte gör ett skolval?
Ifall vårdnadshavaren inte gör ett aktivt skolval (och barnet ska börja förskoleklass) innebär det att barnet placeras i en skola i närområdet.