Grundskoleelever från F-3 Brännan i Sjungande Dalens skollokaler flyttar till Lejonströmsskolan hösten 2020

Publicerad 2019-11-25

Kommunfullmäktige beslutade 2018 om att upphöra med skolverksamheten F-3 Brännan samt att sälja skollokalerna på Brännan. Det innebär att skolverksamhet i Sjungande Dalens lokaler upphör från hösten 2020.

-Vi har gått igenom kapacitetsutredningen och samrått med rektorerna och kommit fram till att alla elever som nu är placerade i grundskolan F-3 i Sjungande Dalens skollokaler kommer att erbjudas placering på Lejonströmsskolan från och med hösten 2020, säger Anne Rönnberg, verksamhetschef på skolkontoret. Verksamheterna central grundsärskola och Ankomsten i Sjungande Dalens skollokaler ska vi utreda vidare, säger Anne Rönnberg.

Ska jobba för att eleverna ska lära känna varandra 
Det innebär att Lejonströmsskolan från hösten 2020 blir en F-9 skola med tre klasser i varje årskurs förutom nuvarande årskurs 8 och 9 som fortsätter att vara fyra klasser. I förskoleklass arbetar man med olika grupper, och först i årskurs 1 delas eleverna in i klasser.

Vid samgåendet av skolorna hösten 2020 ändras klasserna/grupperna för de som idag går i nuvarande förskoleklass till och med årskurs 6, förutom i nuvarande årskurs 4 eftersom de redan är tre klasser.

Klasserna blir nya från och med hösten 2020, och under vårterminen ska de börja lära känna varandra från de båda skolorna.

Personalplanering sker under vårterminen. Berörda vårdnadshavare kommer att få mer information om förändringar under vårterminen.