Tillbakablick på 2019 – nya kliv mot framtiden

Publicerad 2019-12-12

Det är bara några veckor kvar till jul och vi välkomnar snart ett nytt år. Vi kan se tillbaka på ett innehållsrikt år. Skellefteå har tagit viktiga kliv mot framtiden.

Kristina Sundin Jonsson 

Jag hoppas att den här inledande minutkorta filmen skapar en känsla för 2019.

Skellefteå och norra Sverige är i fokus för Europas gröna omställning. Vi har redan i dag ett starkt näringsliv som leder utvecklingen inom sina respektive branscher.  Vi ser ett intresse av fler och större företag som vill etablera sig i området. I augusti startade bygget av Northvolt Ett. Med ett förväntat tillskott på upp emot 3 000 arbetstillfällen i Skellefteå – indirekt många fler – så ökar behoven av såväl inflyttning som utbildningsmöjligheter. I det korta tidsperspektivet kommer etableringen att få en betydande påverkan på invånarnas och näringslivets vardag. På längre sikt finns alla möjligheter. Det är en spännande tid att leva och verka i Skellefteå.

Skellefteå är i förändring

Skellefteå är i förändring. En av de största utmaningarna blir att utveckla ett hållbart samhälle på kort tid. Det kommer att kräva ett gott samarbete med alla aktörer.

Just nu planeras det för nya industriområden och drygt 5000 nya bostäder i Skelleftedalen och 2000 i Bureå. Under året har det färdigställts ungefär 130 nya bostäder och ytterligare 150 är påbörjade. Det nya fastighetsbolaget Byggrätt Norr, bestående av Skebo, Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks, har som mål att skapa 1000 nya bostäder till 2024 och planeringen pågår för fullt.

Parkeringshuset Renen har blivit färdigbyggt under hösten och ytterligare ett p-hus har påbörjat på CK-parkeringen. Det som kommer att bli ett av världens högsta trähus, kulturhuset Sara, är nu en tydlig del av Skellefteås stadsbild. Bygget startade under hösten 2018 och beräknas vara klart under sommaren 2021. Förutom att bli en ny mötesplats där alla former av kultur ska leva sida vid sida kommer det också att innehålla unika energilösningar. När kulturhuset Sara invigs om drygt ett och ett halvt år kommer det att genomsyras av hållbarhet från alla perspektiv.

Tillväxten ställer också krav på infrastrukturen. Vi fortsätter att satsa på förnyelsebar energi som exempelvis vindkraft.  Kollektivtrafikens roll blir allt viktigare och utvecklingen av kollektivtrafiksystemet fortsätter. Förlängningen av rullbanan på Skellefteå Airport med 420 meter till 2520 meter skapar möjligheter för nya destinationer och miljövänligare flygplanstyper. Under året har också planerna för Norrbotniabanan och resecentrum fått fastare former. Detsamma gäller den utbyggda hamnen som beräknas stå färdig 2024.

Campus Skellefteå - vårt centrum för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet

Att klara den framtida kompetensförsörjningen är en av våra viktigaste utmaningar- inte minst i Skellefteå. Behoven av utbildad arbetskraft kommer att vara enormt de närmaste åren. Tillsammans med universiteten och näringslivet söker vi nu nya möjligheter för att stärka den högre utbildningen och forskningen i Skellefteå. Satsningen på Campus Skellefteå kommer att vara en viktig del i den utvecklingen.

En viktig pusselbit var den avsiktsförklaring om strategisk samverkan som Luleå Tekniska Universitet och Skellefteå kommun undertecknade för ett par veckor sedan.
Med anledning av detta har jag träffat och pratat med Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå Tekniska Universitet, och Ida Lindh, Skellefteå kommun. Hur ser de på Skellefteås framtid som universitetsstad och vilka satsningar kommer att vara viktiga de kommande åren?

Se det inspelade samtalet här.

Tillit

2019 var också året då Skellefteå kommun och den offentliga sektorn i Sverige på allvar ställde sig bakom intentionerna med tillitsbaserad styrning och ledning. Grunden kan låta enkel. Att vi ska utgå från behoven i mötet mellan medborgaren och medarbetare. Att vi ska öka handlingsfriheten i våra verksamheter och inte sätta hinder för den professionella kunskapen. Att vi har en grundläggande tro på människans inre motivation att göra ett gott arbete. Det här är en förutsättning för att vi ska klara av framtidens komplexa utmaningar.

I Skellefteå är vi nu inne i en förändringsprocess som utformas i dialog med de fackliga organisationerna och de anställda. En resa där viljeinriktningen är klar, men där arbetssätten utvecklas allt eftersom. Vi har många goda exempel i våra verksamheter, men mycket återstår att göra. Jag kommer att fortsätta att berätta om goda exempel. Det är så vi lär och utvecklas. Det handlar om en kulturförändring som kommer att ta tid, men arbetet skapar förutsättningar för vår förmåga att samarbeta över gränser, att förändra våra arbetssätt med stöd av ny teknik och att vara en bra arbetsgivare.

En viktig förutsättning är just öppenhet och transparens. Under hösten granskade länsmedierna offentliga arbetsgivare ur perspektivet meddelarfrihet, och senare delade också några kommunanställda med sig av sina erfarenheter av kommunen som arbetsgivare i Facebookgruppen Håll käften och lyd.

Mediernas granskning är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle och vi som offentliganställda ska göra vårt yttersta för att tillmötesgå massmedia i det uppdraget. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar att informera våra medarbetare om de lagar som gäller. Det här är samtal som ständigt behöver pågå i våra verksamheter.

Mediegranskningen och Facebookgruppen adresserar två olika områden; meddelarfrihet respektive kränkande särbehandling. Men det finns en gemensam nämnare, nämligen den så kallade tystnadskulturen. I vilken utsträckning denna tystnadskultur gör sig påmind finns det förstås olika uppfattningar om. Målet för Skellefteå kommun är att vara en transparent organisation och en attraktiv arbetsgivare. Öppenhet och tydlighet är den enda vägen framåt. Oavsett om det handlar om kontakter med medier, chefer eller andra medarbetare.

Samarbete - en förutsättning för utveckling

Ny teknik, nya arbetssätt och nya affärsmodeller. Den pågående teknikutvecklingen skapar förutsättningar för Skellefteå att vara ledande inom många områden. Robotisering, automation, digital kommunikation och innovativa arbetssätt är exempel på områden där duktiga förmågor och företag i Skellefteå har gjort avtryck såväl nationellt som internationellt.

Den digitala förändringsresan är också helt nödvändig för att klara den framtida välfärden. Det finns så många goda exempel i alla våra verksamheter.  Vårt digitala kontor som förser länets kommuner med e-tjänster, pilotprojektet med automatisk elevregistrering med hjälp av ansiktsigenkänning och artificiell intelligens, den uppmärksammade innovationsupphandlingen av digitala hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, satsningen på ny teknik inom äldreomsorgen där exempelvis digitala planeringsverktyg, trygghetskameror och digital läkemedelshantering nu är en del av den vardagliga verksamheten. Och- utvecklingen fortsätter.

Det finns förstås mycket mer att säga om Skellefteås kommuns 2019. Som alla evenemang till exempel. Alla musikfestivaler, Pride, Nordsken, Midnattssolsloppet, OECD-konferensen för gruvbranschen, Energy Confusion, Creative Summit för att bara nämna några. Ungefär 1000 personer var på plats på Skansen i Stockholm när Skellefteå och Piteå kommun genomförde hemvändareventet ”PS Saknar dig”. Vår kundtjänst och Centrum för kvinnofrid firade 10 år, vi är numera en Unicef-diplomerad barnrättskommun, en av våra lärare vann guldäpplet för sin förnyelse av modersmålsundervisningen och vårt arbete med tillgänglighet resulterade i ett hedersomnämnande på Europanivå. Det finns så många fler unika exempel. Och- kopplingen till de globala målen finns med i allt vi gör.  Satsning på kollektivtrafik, ny vattenförsörjning, träbyggande, folkhälsa, nya energilösningar och hållbar turism är bara några exempel.

God jul

Till sist – ett stort tack till alla er som bidrar till att Skellefteå utvecklas varje dag, dygnet runt, helg som vardag i stort och i smått. Varje dag skapar ni mervärde för våra invånare på olika sätt. Jag önskar er alla en riktigt god och stämningsfull jul och ett gott nytt 2020. Tillsammans fortsätter vi utvecklingsresan nästa år.