Se upp i backen!

Publicerad 2019-12-16

Vi vill alla skydda våra barn mot skador. Därför är det viktigt att barn upp till sju år använder hjälm med grönt spänne. Och kom ihåg att hjälmen behövs inte bara vid skridskoåkning utan även vid utelek på halkigt underlag och i pulkbacken.

Ett grönt spänne är konstruerat för att lösa ut vid den belastning som uppstår om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen i samband med lek. Spännet löser däremot inte ut om barnet till exempel faller och slår i marken.

Det finns småbarnshjälmar som är anpassade till vinteraktiviteter eftersom de är gjorda av material som tål upprepade islag. Med upprepade islag menas att de tål fler stötar och smällar som är vanligt vid till exempel pulka- och skridskoåkning. Vissa av dessa hjälmar har även inbyggd mössa.

Läs mer om hjälmar på Hallå konsument

Fakta!
Det är nödvändigt att barn använder hjälm för att minimera risken för huvudskador vid aktiviteter med cykel, skateboard, pulka och skridskor. Det gröna spännet togs fram efter att flera allvarliga olyckor inträffat där barn dött på grund av att de fastnat med hjälmen i samband med lek. När det gröna spännet infördes bröts trenden med dödsolyckor. Samtidigt finns det ingen indikation på att personskador inträffar på grund av det gröna spännet. Hjälmar måsta vara CE-märkta för att få säljas i Sverige.

Så här väljer du rätt hjälm till ditt barn