Abborren och Slinds vattenverkAnsvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-12-20