Svenska för invandrare (SFI)

Utbildningen i svenska för invandrare vänder sig till vuxna invandrare som vill lära sig grunderna i det svenska språket. Det är den kommunala vuxenutbildningen, VUX, som erbjuder svenska för invandrare.

Invandrare som har rätt att delta i studierna är

  • 20 år eller äldre
  • folkbokförda i kommunen
  • saknar kunskaper i svenska.

 

Du hittar mer information om svenska för invandrare på VUX webbplats.

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden
Informationen granskades: 2018-06-13