Barnskötare och Elevassistent

Texten kommer att uppdateras inför nästa start om beslut om ny start tas

Som barnskötare arbetar du vanligtvis i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Du hjälper barnen den första viktiga delen av deras liv. Att skapa trygghet och stimulans är viktiga delar för att barnen ska utvecklas och trivas.

Som elevassistent arbetar du i skolan och hjälper de elever som behöver stöd i den dagliga pedagogiska verksamheten. Det kan handla om att hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter eller olika typer av funktionsvariation.

Upplägg

All lärarledd undervisning sker i Skellefteå.

Egna kostnader i utbildningen

Kostnader för kurslitteratur betalas av eleven.

Studietid

Studietiden är 60 veckor/med uppehåll 29/6 - 18/8 2019.

Utbildningen är på heltid och omfattar 1350 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.

För att kunna söka denna Vuxenutbildning behöver du ha gått klart grundskolan eller motsvarande.

Ett ytterligare behörighetskrav är godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1.

För att bedöma din nivå i svenska och engelska kan ett nivåtest genomföras. Tag kontakt med vux@skelleftea.se.

Viktigt är också att du har:
- Viss datorvana och en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna
- Förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå

Kursplan

Kurs - Baspaket Kurskod Poäng
Orienteringskurs GYKORI 50 p
Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100 p
Kommunikation PEDKOU0 100 p
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100 p
Människors miljöer PEDMÄI0 100 p
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100 p
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100 p
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100 p
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100 p
Påbyggnad Barnskötare Kurskod Poäng
Skapande verksamhet PEGSKP0 100 p
Barns lärande och växande PEDBAS0 100 p
Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200 p
Påbyggnad Elevassistent Kurskod Poäng
Barns lärande och växande PEDBAS0 100 p
Specialpedagogik 2 SPCSPE02 100 p
Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200 p

Ansökan

Du gör din ansökan på www.skelleftea.se/vux/utbildningar-pa-vux/yrkesutbildning.

Där hittar du också datum för sista ansökan och vilket datum utbildningen startar.

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.

Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor.

Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt att du uppger korrekt mailadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:
- Angivna behörighetskrav
- Skollagen om Kommunal Vuxenutbildning, 20 kap, 11 §.
- Vuxenutbildningsförordningen 3 kap, 7 §.

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Rektor Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post till cv@skelleftea.se. Du kan också besöka CV