Yrkesutbildning - Barnskötare distans flexibel start

En distansutbildning i samarbete med Hermods.

Utbildningen till Barnskötare ger dig grundläggande kunskaper om bland annat kommunikation, pedagogik, och specialpedagogik. I kurserna för utbildningen barnskötare får du bland annat lära dig om kommunikation, konflikthantering, människors olika levnadsmiljöer, att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter.

Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare. Som barnskötare arbetar du vanligtvis i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Du hjälper barnen den första viktiga delen av deras liv. Att skapa trygghet och stimulans är viktiga delar för att barnen ska utvecklas och trivas.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Upplägg

Utbildningen är en grundutbildning med och teori på distans via Hermods lärplattform Novo och arbetsplatsförlagt lärandet, APL, som omfattar minst 15% av utbildningstiden.

Om ansökan om utbildningsplats beviljas, skickas en inbjudan från Hermods till en informationsträff. En studieplan upprättas av Hermods i dialog med varje elev.

Om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet kan det finnas möjlighet att validera vissa delar som ingår i utbildningen. Efter att du har blivit antagen på utbildningen kontaktar du Hege Petersson på Hermods för mer information om vilka intyg du ska lämna in: hege.pettersen@hermods.se.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning som exempelvis läromedel. Det kan också tillkomma andra kostnader som exempelvis transportkostnad till APL-platsen.

Du behöver också tillgång till egen dator för att genomföra teorilektionerna på lärplattformen.

Studietid

Studieperiod cirka 65 veckor. Utbildningen omfattar 1300 poäng. Flexibel studiestart. Du är delaktig i studiernas upplägg.

Utbildningen är på heltid. Praktiken genomförs vanligtvis under dagtid. Teorikurserna på lärplattformen finns tillgängliga dygnet runt.

Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Kurspaket Bas 900 p Kurskod Poäng
Hälsopedagogik HALHAL0 100 p
Kommunikation PEDKOU0 100 p
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100 p
Människors miljöer PEDMÄI0 100 p
Pedagogiskt ledarskap * PEDPEG0 100 p
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker * PEDPED0 100 p
Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100 p
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100 p
Kurspaket påbyggnad 400 p Kurskod Poäng
Skapande verksamhet PEGSKP0 100 p
Barns lärande och växande PEDBAS0 100 p
Pedagogiskt arbete * PEGPEA0 200 p
*Kursen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Påbyggnadsdelen måste läsas tillsammans med baspaktet för att du ska bli behörig, totalt 1300 poäng.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Branschkrav

Lokala branschkrav för anställning kan förekomma.

Ansökan

Länk till ansökan finns på sidan www.skelleftea.se/yrkesutbildning.

I din ansökan bifogar du:
• Dina betyg
• Kopia på eventuella arbetsgivarintyg

Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då din ansökan har inkommit till VUX Skellefteå. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:
• Angivna behörighetskrav
• Gällande lagstiftning

Har du frågor

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Hermods kundtjänst på e-post kundtjanst@hermods.se.
VUX Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv. Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.