SYG - Språkintegrerad Yrkesutbildning Gästvärd

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Utbildningen innehåller kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för enklare arbete inom besöksnäringen.

Under utbildningen får du får träna dig att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer.

Du lär dig frukost- och bufféservering och olika färdigheter inom våningsservice.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut tas.

Upplägg

Utbildningen sker på Campus. I utbildningen ingår klassrumsundervisning, studiebesök, praktik och självstudier.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som kan uppstå under din utbildning som exempelvis resor till praktikplatsen.

Studietid

Heltid heldagar 970 poäng. Utbildningens längd cirka ett år.
Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Kurs Kursplan Poäng
Digital kompetens KGYORI11G 100 p
Arbetsliv och arbetsmarknad KGYORI11H 100 p
Service och bemötande SEVSEV01 100 p
Besöksnäringen AKTBEO0 100 p
Logi RECLOG0 100 p
Våningsservice 1 VAIVAI01 100 p
Frukost- och bufféservering SERFRU0 100 p
Yrkessvenska KGYORI21F 270 p

Behörighet

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Ansökan

Länk till ansökan finns på sidan www.skelleftea.se/yrkesutbildning.

Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan.Du behöver också bifoga dina betyg.

Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då din ansökan har inkommit till VUX Skellefteå. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via
e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

Har du frågor

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX Skellefteå på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv.
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.