Tillträde till återvinningscentral när den är obemannad

Publicerad 2020-01-22

På Bureå återvinningscentral har vi infört ett så kallat ÅVC-kort. Det innebär att du efter en timmes utbildning får åtkomst till ÅVC i Bureå Söndag - Torsdag kl. 7-22. Vi håller kontinuerliga utbildningar som du anmäler dig till i Självservice. Platser finns och fler kommer att läggas till framöver.

ÅVC-kort Bureå

Bureå återvinningscentral har från årsskiftet nya öppettider då det är bemannat. Måndag och onsdag mellan kl. 7-16. Har du behov att besöka på andra tider rekommenderar vi att du anmäler dig till ÅVC-kort. Då får du efter utbildningen, som tar max en timme, åtkomst till ÅVC- Bureå söndagar-torsdagar mellan kl. 7-22.

ÅVC-kort Bureå