Information med anledning av sjukdomen covid-19

Publicerad 2020-03-11

Skellefteå kommun följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning påverkar kommunal verksamhet. Kommunen gör förebyggande och förberedande åtgärder. Vi utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer, framför allt Folkhälsomyndighetens.

Med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 följer Skellefteå kommun utvecklingen och samverkar med berörda myndigheter, främst Region Västerbotten och länsstyrelsen. Detta görs via en arbetsgrupp ledd av kommunens säkerhetschef. Länets myndigheter tar alltså ett gemensamt ansvar och samverkar.

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för allmän spridning i Sverige är mycket hög.

Skolor och förskolor

Skellefteå kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller agerande vid förebyggande smittspridning. Rutinen för stadens förskolor, skolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning är:

  • Barn/elever som har varit utomlands kan gå till skolan som vanligt om de mår bra, oavsett vilka områden de har rest till.
  • Blir barnet/eleven sjuk under skoltid, oavsett om barnet/eleven har varit utomlands eller inte så gäller samma rutiner som alltid, det vill säga att skolan ringer barnets vårdnadshavare som hämtar barnet/eleven. För gymnasiet och vuxenutbildningen görs sjukanmälan enligt gängse rutiner.

Boenden

Om det inte är absolut nödvändigt bör du undvika att besöka utsatta grupper och äldre som kan drabbas extra hårt vid smitta. Om du har förkylningssymtom som feber och hosta eller känner dig sjuk ber vi dig stanna hemma. Ta gärna kontakt via telefon.

Organisationen Skellefteå kommun

Skellefteå kommun är en stor organisation med många olika verksamheter, och det är möjligt att covid-19 upptäcks hos personer som vistats i eller arbetar inom kommunens verksamheter.

På grund av patientsekretessen kan Skellefteå kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av smittskyddet i Region Västerbotten.

Hjälp till att hindra smittspridning

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas.

Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.​

Mer information

Vid allmänna frågor om coronaviruset vänd dig i första hand till Folkhälsomyndighetens frågor och svar (FAQ) eller det nationella informationsnumret 113 13.
Folkhälsomyndigheten

113 13

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller luftvägsbesvär och något av följande stämmer in på dig:
- Du har under de senaste 14 dagarna varit i länder och områden där nya coronaviruset sprids.
- Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.
Vårdguiden 1177

Krisinformation.se har uppdaterad information om läget i Sverige.
Krisinformation.se

Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.​ Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.
Vårdguiden 1177

UD har information om reserekommendationer.
Utrikesdepartementet

Information om dina rättigheter vid avbokning av resor i samband med coronaviruset får du hos den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument.
Hallå konsument

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska.
EU:s smittskyddsmyndighet
Världshälsoorganisationen WHO

Kom ihåg att vara källkritisk. Sprid inte information som inte kommer från en säker källa.