Bidrag till enstaka arrangemang

Publicerad 2020-03-02

Kulturföreningar och kulturarrangörer är en viktig del av kulturlivet i Skellefteå. För "enstaka arrangemang" är ansökningstiderna fördelade över hela året. Nästkommande datum 19 mars

Syftet med bidraget är att stödja offentliga kulturarrangemang i Skellefteå kommun. Bidrag kan sökas av förening, organisation, grupp eller enskilda. Målsättningen är att stötta arrangemang inom så varierande konstformer som möjligt över hela kommunen.

Ansökningstider för 2020 gällande anslaget enstaka arrangemang.

23 Januari

20 Februari

19 Mars

23 April

4  Juni

•(4 juni, sista ansökningstid inför sommaren. Obs! För ansökningar över 22.100 kr, är det längre handläggningstid för beslut i kulturnämnden.)

20 Augusti

24 September

26 November

För övriga bidrag till kulturverksamhet, se längst upp på sidan under: Självservice, blanketter och e-tjänster.

Vid marknadsföring av program som har fått stöd av Skellefteå kommun/kulturnämnden använd Skellefteå kommuns logotype.