FAQ - Vanliga frågor och svar om Yrkeshögskolan

 

Frågor & svar

 • Hur lång är en yrkeshögskoleutbildning?

  Oftast mellan ett och tre år lång. Här på Yrkeshögskolan i Skellefteå har vi utbildningar som är mellan 1,5 och tre år långa.

 • Vad innebär ”yrkeshögskoleutbildning”?

  Det är utbildningar som drivs i nära samverkan med företag och andra arbetsgivare. Utbildningarna är utformade efter arbetslivets behov och utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras. Under utbildningen får du kombinera teoretiska studier med arbetsplatsförlagda kurser som kallas Lärande i arbete, LIA.

 • Kostar det något att läsa på Yrkeshögskolan i Skellefteå?

  Nej, alla våra utbildningar är avgiftsfria, men du kan behöva köpa kursböcker eller annat studiematerial.

 • Kan jag få CSN?

  Ja, du har rätt till studiemedel från CSN.

 • Vad innebär LIA (lärande i arbete)?

  LIA (lärande i arbete) betyder att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet.

 • Vad får jag för examen?

  Våra utbildningar leder till en yrkeshögskoleexamen. Du kommer vid examen att få ett examensbevis samt ett så kallat Europass-tillägg, vilket är en sammanställning av de kvalifikationer och färdigheter som utbildningen leder till. Detta är skrivet på engelska och förenklar för dig att söka jobb i andra EU-länder.

 • Hur söker jag till en av era yrkeshögskoleutbildningar?

  Vi använder ansökningssidan yh-antagning.se och du hittar länkar dit på alla våra utbildningssidor. Registrera en användare, fyll i dina uppgifter och ladda upp de dokument som efterfrågas.

 • Hur stor del av utbildningen utgörs av LIA?

  Det kan variera något mellan olika utbildningar, men generellt är 10–30 procent av utbildningen LIA (lärande i arbete).

 • Jag har en utländsk gymnasieutbildning. Hur gör jag?

  Du kan absolut göra en ansökan ändå. Se bara till att dina utländska gymnasiebetyg är bedömda av Universitets- och högskolerådet innan du skickar in dem. Du hittar mer information här: https://www.uhr.se/ 

 • Hur vet jag om jag är behörig till utbildningen?

  På respektive utbildnings hemsida kan du se vilka behörighetskrav som gäller för just den utbildning som du vill söka.

 • Finns det någon åldersgräns för att få gå en yrkeshögskoleutbildning?

  Eftersom utbildningarna är på eftergymnasial nivå, så måste du ha gått ut gymnasiet (eller ha motsvarande kunskaper) innan du kan söka. Det finns ingen övre åldersgräns. Många av våra utbildningar fungerar som antingen kompetensutveckling eller ett steg i ett karriärbyte och det innebär att våra studerande är i varierande åldrar.

 • Vad är reell kompetens?

  Vi vill betona att yrkeshögskolan är öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig våra utbildningar. I praktiken innebär det att du, om du saknar någon kurs eller något godkänt betyg för att bli behörig till utbildningen, kan begära att dina kunskaper och din arbetslivserfarenhet bedöms utifrån så kallad reell kompetens. Dina verkliga och praktiska erfarenheter och kompetenser kan då ge dig behörighet att bli antagen till utbildningen. Det är bra om du, när du ansöker, förklarar hur du anser att du har skaffat dig dessa kunskaper. Exempel 1: Du saknar Engelska 6 som krävs för den utbildning du vill gå, men du anser att du har skaffat dig motsvarande kunskaper genom ditt arbete. Du kan då be att din arbetsgivare skriver ett intyg som styrker detta och ladda upp det intyget ihop med din ansökan. Exempel 2: Du saknar fullständig gymnasieexamen men har arbetat i många år inom det område som utbildningen gäller. Du kan då skriva ett personligt brev där du beskriver dina arbetsplatser och arbetsuppgifter och hur du anser att du utifrån detta kommer att kunna klara utbildningen samt bifoga arbetsgivar- eller tjänstgöringsintyg.  Tänk alltså på att dörren till en yrkeshögskoleutbildning inte är stängd bara för att du inte uppfyller exakt rätt behörighetskrav.

 • Vad händer om det är fler sökande än antal platser på utbildningen?

  Då sker ett så kallat urval. Det kan göras exempelvis genom särskilda antagningsprov eller genom att vissa förkunskaper värderas högre än andra, som betyg från specifika gymnasiekurser. På respektive utbildnings hemsida kan du läsa mer om detta

 • När är det kursstart och examen?

  Våra utbildningar startar på höstterminen, antingen i augusti eller september. Examen blir då runt jul eller i maj/juni, beroende på hur lång utbildningen är. Undantaget är Hovslagarutbildningen, som har examen i mars månad.