Friska barn och medarbetare ska gå till skola och förskola

Publicerad 2020-03-11

Med anledning av Coronaviruset är det fullt förståeligt att vi oroar oss för vår egen och våra barns säkerhet. Samtidigt är det av största vikt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

När det gäller medarbetare och barn i skola och förskola så är Folkhälsomyndighetens riktlinjer följande:
  • Friska barn och medarbetare ska gå till skola och förskola.
  • Barn och medarbetare med luftvägsymptom såsom feber, hosta och andningssvårigheter ska vara hemma.
  • I Sverige råder skolplikt och är man hemma utan att vara sjuk så räknas det som ogiltig frånvaro.

Folkhälsomyndigheten har skickat ut följande information angående förskola och skola:
  • Friska elever och medarbetare som återkommer från en resa och inte uppvisar några symptom på sjukdom ska gå till förskola och skola.
  • De som rest i områden som är drabbade av coronavirus ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber. De som har sådana symtom ska vara hemma och kontakta 1177 via telefon.
  • Det är smittskyddsläkaren som bedömer om någon elev eller medarbetare behöver vara hemma för att hen har varit utsatt för smittorisk.


För mer information om Covid-19

Vid allmänna frågor om coronaviruset vänd dig i första hand till Folkhälsomyndighetens frågor och svar (FAQ) eller det nationella informationsnumret 113 13.

Folkhälsomyndigheten

113 13

 
Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller luftvägsbesvär och något av följande stämmer in på dig:
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i länder och områden där nya coronaviruset sprids.
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Vårdguiden 1177

Skellefteå kommuns informationssida om Covid-19