Restriktioner för tjänsteresor i Skellefteå kommun

Publicerad 2020-03-12

För tjänsteresor gäller från och med 2020-03-13 maximal restriktivitet i och utanför Sverige. Skellefteå kommun förtydligar därmed tidigare information kring tjänsteresor.

Tjänsteresor bör undvikas då det inte är av största vikt för verksamheten att resan genomförs. Digitala möten och kontakter ska nyttjas i första hand.

Respektive förvaltningschef eller bolagschef är den som gör bedömningen om tjänsteresan är nödvändig. Annars ska den inte genomföras. Detta gäller även resor som redan är bokade.
Gällande resor utomlands följer vi myndigheternas rekommendationer. Observera att dessa snabbt kan förändras varför utvecklingen följs löpande.