Om Corona-viruset och sjukdomen covid-19

Här hittar du information om
hur kommunen arbetar för att
hantera Corona-viruset och
sjukdomen covid-19.
Corona-virusets påverkar verksamheter
inom Skellefteå kommun.
Vi uppdaterar informationen löpande.

Ändringar i Skellefteå kommuns verksamhet

10 november 2020 började det gälla skärpta
allmänna råd i Västerbotten. Från 14 december 2020 gäller skärpta allmänna råd i hela Sverige.

Så här påverkar det kommunens verksamheter:

Kultur och fritid

Bibliotek

Biblioteken kan inte vara
en mötesplats under pandemin.
Biblioteken är därför
bara öppna för in- och utlåning.

Alla andra aktiviteter och tjänster
på biblioteken ställs in,
till exempel utställningar,
kopierings-service och studie-platser. 
Det blir ökade öppet-tider för digital kundtjänst.
Bemannade öppet-tider minskar.

Kulturskolan

Kulturskolan ställer in alla
elevkonserter och föreställningar.
Verksamheter för barn födda år 2005 eller
senare fortsätter.

Museum

Nordanå museum och konsthallen är stängda,
men caféet håller öppet.

Badhus

Badhusen är stängda för allmänheten.

Skolornas sim-undervisning fortsätter.
Simskola och förenings-verksamhet för
barn födda 2005 och senare fortsätter.

Kommunala gym och idrotts-anläggningar

Kommunala gym och idrotts-anläggningar
Kommunala gym, idrotts-hallar och
idrotts-anläggningar är stängda för allmänheten.

Is-hallar, boll-hallar och idrotts-hallar är
öppna för elit-verksamhet och för 
förenings-verksamhet för
barn som är födda 2005 och senare.

Fritidsgårdar

Alla fritidsgårdar är stängda.
Kontakt sker istället digitalt och
via fält-verksamhet.

Förskola, grundskola, gymnasium

Frivillig verksamhet

Öppna förskolor och familje-centraler är stängda.

Grundskola

Elevcaféer är stängda.

Simskolan fortsätter som vanligt.
Det kan bli begränsad undervisning.
Detta kan variera mellan skolorna.

Gymnasiet och vuxen-utbildningen

Vux och vissa delar av gymnasiet
övergår till distans-utbildning.

Omsorg och stöd

Kommunala boenden

Vi ber dig att låta bli att
besöka anhöriga på kommunens boenden,
till exempel vård- och omsorgsboenden för äldre.

Det är för att vi ska kunna
skydda sårbara grupper.

Om du ändå besöker ett boende är det viktigt att
du är frisk, symptomfri och använder munskydd.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är stängt till 31 januari 2021.

Övriga åtgärder inom Skellefteå kommun

Det här gäller för de som arbetar i kommunen:

 • Tjänste-resor som inte är
  absolut nödvändiga ska inte genomföras.
  Du ska i första hand välja att
  medverka digitalt. 
 • Interna möten ska i första hand genomföras digitalt.
 • Vissa medarbetare kan arbeta på distans under
  en begränsad period.
  Villkoret är att medarbetaren har arbets-uppgifter som
  kan utföras hemifrån och att medarbetaren har
  den utrustning som behövs
  för att arbeta på distans.
 • Munskydd ska användas av
  de medarbetare på socialkontoret som
  arbetar nära andra människor.
 • Skellefteå kommun kommer inte att
  ordna några julfester 2020.

Du som vistas i kommunens lokaler – tänk på din hygien

Den personliga hygienen är avgörande för att hindra att smittan sprids.
Därför är det viktigt att du tänker på
din egen hygien när du är i kommunala lokaler
där många människor rör sig.

Stanna hemma om du känner dig sjuk
Enligt smittskydds-lagen har alla en skyddsplikt.
Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv försöka minska smitt-spridningen.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka
låta bli att träffa andra människor.
Stanna därför hemma även om du
bara känner dig lite sjuk.
Det gäller alla, i alla åldrar.

Hindra smitt-spridning

Gör så här:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och
  varmt vatten.
  Tvätta händerna före måltid, innan du ska hålla på med mat och efter toalettbesök.
 • Använd handsprit när du inte
  har möjlighet att tvätta händerna.
 • Hosta och nys i armvecket eller
  i en pappers-näsduk.

Så här arbetar Skellefteå kommun mot smittspridning

Kommunen arbetar med
förebyggande och förberedande åtgärder.

Kommunen har inrättat en stabs-funktion.
Personerna i staben träffas regelbundet
och är redo att agera direkt om
det skulle behövas.

Det kommunen gör bygger på
råd och information från
Folkhälsomyndigheten och
andra ansvariga myndigheter.

Skellefteå kommun samverkar även med
länets myndigheter, främst Region Västerbotten och länsstyrelsen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-12-11