SYB - Språkintegrerad Yrkesutbildning Barnskötare Bas

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Utbildningen innehåller kurser från Barn- och fritidsprogrammet och ger dig möjlighet att i framtiden arbeta exempelvis i förskola.

Du får träna din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din arbetsprocess samt får kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.

I utbildningen får du även lära dig om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Upplägg

Utbildningen sker på Campus. I utbildningen ingår klassrumsundervisning, studiebesök, praktik och självstudier.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som kan uppstå under din utbildning som exempelvis resor till praktikplatsen.

Studietid

Heltid heldagar 1450 poäng. Utbildningens längd cirka 1,5 år.

Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Kurs Kurskod Poäng
Digital kompetens KGYORI11G 100 p
Arbetsliv och arbetsmarknad KGYORI11H 100 p
Kommunikation PEDKOU0 100 p
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100 p
Hälsopedagogik HALHAL0 100 p
Människors miljöer PEDMÄI0 100 p
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG 100 p
Skapande verksamhet PEGSKP 100 p
Etnicitet och kulturmöten SOIETN 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100 p
Specialpedagogik 1 SPCSPE0 100 p
Yrkessvenska KGYORI21F 350 p

Behörighet

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Ansökan

Länk till ansökan finns på sidan www.skelleftea.se/yrkesutbildning.
Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

Du behöver också bifoga dina betyg.

Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då din ansökan har inkommit till VUX Skellefteå. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning


Har du frågor

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX Skellefteå på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv.
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.