Sammanfattning av Företagshjälpen 25 mars

Under första sändningen av Företagshjälpen lyftes ett antal teman, bland annat korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering), företagslån, Skellefteå kommuns åtgärdspaket för att mildra konsekvenserna av Corona, förutsättningar för micro- och småföretag, affärsutveckling för att anpassa sitt erbjudande.

Korttidsarbete

För att nyttja korttidsarbete krävs att företaget har ett centralt eller lokalt kollektivavtal eller får med sig 70 % av de anställda som omfattas. I sändningen lyftes ett räkneexempel på hur korttidsarbete slår ekonomiskt för arbetsgivare. En fråga som lyftes var att eftersom reglerna inte omfattar enskilda näringsidkare om det då är en god idé att istället starta ett AB. Svaret var att det är möjligt även om det tar en del tid att registrera bolaget och att man då inte har rätt att söka retroaktivt för den tid innan bolaget registrerats. För aktuell information om regler hänvisar alla experter till att hålla sig uppdaterad på myndighetsinformation på www.tillvaxtverket.se samt www.verksamt.se .


Lån och finansiering

De statliga åtgärdspaketen innefattar extra pengar till bankerna och ALMI. Swedbank och ALMI resonerade kring detta. Uppmaningen är att ta kontakt med sin bank för att se vad som är bäst för den enskilde företagaren. ALMI uppmanar också alla att ta kontakt för att kunna göra en individuell prövning om ett lån hos dem är en framkomlig väg. Det finns nu ett ”nödlån” på 3 miljarder att söka från. Kontakta ALMI eller ansök via www.almi.se. Prioritering görs av de som har det jobbigast. Finns även uppskovsansökan för amorteringsbefrielse.
(Bankerna har tagit beslut om 6 månaders amorteringsbefrielse).


Några av de råd som gavs från experterna vad gäller de statliga åtgärderna och finansiell krishantering

- Ta kontakt med din bank och revisor.
- Be om anstånd på leverantörsfakturor och undersök möjligheten för amorteringsbefrielse på lån.
- Ändra förväntad vinst hos Skatteverket
- Ta kontakt med SmåA, Unionen eller den företags- eller branschorganisation du är medlem i eller vill bli medlem i. Många har kostnadsfri rådgivning.

Några av de råd som gavs av experterna vad gäller micro- och småföretagares förutsättningar samt möjlighet att se över affärserbjudandet

- Få inte panik, glöm inte pågående relationer med de kunder ni har!
- Fundera på om du kan skruva i ditt affärserbjudande för att möta kunderna där de är t.ex. digitalt, i hemmet, take away. Det finns flera goda exempel på företag som utvecklat sitt erbjudande i Facebook-gruppen #backaskelleftea.
- Ta hjälp för att tänka nytt. Det finns flera aktörer i Skellefteå som arbetar med innovations- och affärsrådgivning.

Läs mer på Starta företag

Några företagsexempel som lyftes under sändningen

En företagare som planerat föreläsningar om hälsa och fick alla utbildningstillfällen inställda. Företagaren bollade idéer med sin företagsrådgivare och beslutade sig för att testa webbföreläsningar. Resultatet var att målgruppen vidgades till hela Sverige. 

Annat exempel var en yogastudio som nu har sina yogaträffar online för att nå riskgrupper m.fl., får in betalande kunder den vägen istället. Kan även nå större marknad tack vare detta.

Länk till sändningen 25 mars (Facebook, nytt fönster)

Slutligen

- Följ myndighetsinformation på tillvaxtverket.se och verksamt.se
- Följ lokal information från Skellefteå kommun på www.skelleftea.se/corona

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-03-27