Sammanfattning av Företagshjälpen 1 april

Huvudfrågorna denna sändning kretsade bland annat kring likviditetsbrist, var man kan söka ekonomiskt stöd, företagsrekonstruktion och att begränsning på 50 personer inte omfattar restauranger.

Gäller begränsningen av sammankomster på max 50 personer även restauranger?

Maria Broman på Visit Skellefteå gjorde ett förtydligande när det gäller restauranger som de fått många frågor kring:

– Restauranger faller inte i skrivande stund under reglerna om allmänna sammankomster så där får det finnas mer än 50 personer. Man kan alltså ta in fler gäster, men vissa regler måste ändå följas. Om det däremot till exempel arrangeras dans eller uppträdanden i restaurangen får det bara vistas max 50 personer i lokalen.

Aktuell information från Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

Likviditetsbrist på grund av coronakrisen har många företag i Skellefteå råkat ut för och hårdast drabbade är besöksnäringen och handeln.

– Det är ju bra med de stödåtgärder som regeringen fattat beslut om, men vad som behövs är direkta stödåtgärder här och nu. Det finns en stor oro inom dessa branscher om hur man ska klara sommaren.

Aktuell information finns bl. a på www.tillvaxtverket.se och www.verksamt.se

Hjälp kring betalning av hyror

Åsa Andersson, vd för Skellefteå Industrihus, berättade om möjligheter att ansöka om anstånd med betalning av hyrorna i andra kvartalet till i höst. Skellefteå Industrihus för en dialog med andra fastighetsägare så att man agerar på samma sätt.
De gör en individuell bedömning där de försöker avgöra om det finns en långsiktig bärkraft i verksamheten så att de ser om betalningssvårigheterna är av tillfällig art. De ser då bland annat på de två senaste boksluten och försäljningssiffror.

Allmän information från Fastighetsägarna (nytt fönster)

Tillfälligt ekonomiskt stöd till småföretagare

Aurora Pelli, strateg för utbildning och näringsliv vid Region Västerbotten, berättade om det beslut som Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fattade under tisdagen om att avsätta 25 miljoner kronor i ett tillfälligt stöd för att hjälpa länets småföretagare med 1 till 9 anställda. Maximalt kan ett företag söka 150 000 kronor till mjuka kostnader.

Mycket är fortfarande oklart hur handläggningen av stödet ska ske men det är viktigt att det går snabbt sa Aurora.

Information från Region Västerbotten om tillfälligt ekonomiskt stöd (nytt fönster)

Arbete för att hjälpa företag i kultursektorn

Paulina Holmgren, ordförande för Svenska Fotografers Förbund, berättade att KLYS som utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige arbetar för att skapa möjligheter i arbetslöshetsförsäkringen för frilansare i olika former att få tillgång till A-kassa i större utsträckning under coronakrisen.

Information från Företagarna (nytt fönster)

– Vi vill att man slopar eller kortar ned kvalifikations- och anslutningstiden för nya medlemmar i A-kassan så att frilansare kan få arbetslöshetsförsäkring utbetald direkt eller så snart som möjligt.

KLYS vill också att egenföretagare ska kunna permittera sig själva.

– På så sätt att de kan jobba deltid i sitt företag, och få statligt stöd för att täcka upp inkomstbortfall motsvarande det förslag till korttidspermittering som regeringen beslutat om för företag som behöver permittera sina anställda, säger Paulina Holmgren.

Amorteringsbefrielse

Catarina Lidman, kontorschef vid Swedbank i Skellefteå, tipsade om att företag som hamnat i trubbel på grund av coronakrisen kan söka amorteringsbefrielse på lån, avbetalning och leasing upp till sex månader.

– Då förlänger man bara kredittiden vilket är mindre påfrestande för likviditeten än ett amorteringsanstånd där man skjuter fram betalningen så att det blir en dubbel betalning när anståndstiden gått ut, berättar hon. Detta kan de flesta banker hjälpa till med, så hör med dina bankkontakter.

Övriga ekonomiska frågeställningar

Skatteanstånd är det som lättar direkt. Lättnader kring kommunala avgifter likaså. Övriga delar ska man ansöka hos Tillväxtverket, hyresnedsättningar via hyresvärdar osv. Det finns dock risk för långa handläggningstider.

Rekonstruktion av företag

Jonas Holmqvist, advokat vid Kaiding Advokatbyrå, berättade om vad en rekonstruktion av ett företag innebär, vilket kan vara alternativet till en konkurs.

Tanken med dessa regler är att överbrygga en tillfällig svacka. Han konstaterar att för att en sådan ska lyckas måste företaget trots allt ha en ganska bra omsättning.

– Det måste också finnas en hyfsad del leverantörsskulder. Om man inte har det är uppsidan av en rekonstruktion begränsad.
Ta kontakt med just ditt juridiska ombud för att få aktuell information!

Tack till Lars Westerlund på Norran för tillgång till texter och citat.

Se Företagshjälpen 1 april i efterhand (Facebook, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-04-03