Sammanfattning av Företagshjälpen 22 april

Företagshjälpen 22 april handlade bland annat om markupplåtelse för uteserveringar, ”Skellefteåmodellen”, hyresrabatter, korttidsarbete och läget inom handeln och besöksnäringen.

Kostnadsfri markupplåtelse för uteserveringar

I måndags tog samhällsbyggnadsnämnden på Skellefteå kommun beslutet att det blir helt kostnadsfri markupplåtelse för caféer och restauranger i kommunen för hela 2020. Sara Keisu, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden berättade om detta. De som skickat in ansökan om uteserveringar före detta beslut får också detta kostnadsfritt. Däremot berörs inte kostnader för serveringstillstånd och polisens avgift. Ansökan ska även göras som vanligt och det går även att höra sig för om det finns utrymme att göra ytorna större än tidigare, men får inte påverka tillgängligheten.

Kommunen kommer även att sätta ut stolar och bord på olika centrala platser runt om i kommunen som ska möjliggöra att matgäster till restauranger som inte har utrymme för uteservering ändå kan sälja take away att ätas utomhus.

”Skellefteåmodellen”

Jon Oskar Arnason på Restaurang Bryggargatan berättade om ett nytt initiativ där restauranger samarbetar med livsmedelsproducenter i närområdet där man möjliggör att anställda inom restaurangsektorn kan möta behovet av personal hos mat- och livsmedelsproducenter. Då kan restauranger hyra ut sin övertaliga personal till sina livsmedelsleverantörer. Vinster med detta är bl a att det går att ha kvar anställningar, kompetenser blir kvar, producenterna kan förhindra att det uppstår brist på råvaror samt att man kan undvika konkurser. Uppmaningen är att kontakta Wikan Personal innan personal sägs upp så kan de berätta mer om detta.

Tillfälliga hyresrabatter

Åsa Andersson på Skellefteå Industrihus berättade om att regeringen har beslutat att lämna en tillfällig hyresrabatt för fasta hyreskostnader för utsatta branscher. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni 2020 kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen (gäller inte om det finns överenskommelse om omsättningshyra). Aktuella branscher är bl a sällanköpshandel, hotell, restauranger, arrangemang av mässor, tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet och hår- och kroppsvård. Kompensation ges med högst 50% av den nedsatta fasta hyran (det vill säga själva rabatten), dock maximalt 25% av den ursprungliga fasta hyran.

Läs mer om vilka branscher som berörs av detta (Verksamt.se, nytt fönster)

Läget inom handel och besöksnäringen

Maria Broman på Visit Skellefteå berättade om det ansträngda läget just nu och att många företag kämpar hårt med sina verksamheter. Mest drabbas hotell och restaurangbranscherna, men även sällanköp. Därför är riktade stöd från staten och kommunen extra viktigt, men även att vi konsumenter fortsätter att gynna våra lokala företag så långt det är möjligt.

Nytt finansiellt stöd för besöksnäringen

Maria Broman berättade även om nyheten att Region Västerbotten och Region Norrbotten går in med 5 miljoner kronor där besöksnäringen kan få upp till 50.000 kr i bidrag per företag. Det håller på att skapas ett onlinebaserat program där det erbjuds föreläsningar, ökade kunskaper om branschen, digitala utbildningar om bl.a. värdskap och hållbarhet. Stödet är till för att täcka de deltagandes lönekostnader och berör företag med upp till 30 anställda. Först till kvarn!

Ansök här senast 27 april (Swedish Lapland, nytt fönster)

Korttidsarbete, förtydligande

Åsa Etelämäki på IF Metall uppmanade respektive arbetsgivare som funderar över vad som gäller att ta kontakt med just era fackförbund som kan berätta mer. Vid sjukdom under korttidsarbete ska man ansöka via Försäkringskassan  och SGI (sjukpenninggrundande inkomst) är skyddad. De gör sedan återkoppling till Tillväxtverket.

Läs mer hos Verksamt.se (nytt fönster)

Ombilda enskild firma till ett aktiebolag för att kunna ta del av stödåtgärder?

Rent skattetekniskt är det värt att ombilda till aktiebolag och kostnaden är 25.000 kr. Däremot finns det anledning till att fundera igenom så att man inte ombildar till AB bara för bidragets skull, utan har fler tankar bakom det hela. NyföretagarCentrum i Skellefteå kan berätta mer om det.

Nyföretagarcentrum (nytt fönster)

Se Företagshjälpen 22 april i efterhand (Facebook, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-04-23