Eget Covidteam inom hemtjänsten

Publicerad 2020-04-29

För att ytterligare minska risken för smittspridning inom hemtjänsten har Skellefteå kommun inrättat ett speciellt Covidteam som enbart ska arbeta med smittade eller misstänkt smittade vårdtagare. Teamet utgörs initialt av 8 medarbetare och kommer att ha centrala Skellefteå med omnejd som primärt arbetsområde.

- Syftet med teamet är att så långt som möjligt förhindra ytterligare smittspridning bland våra äldre och medarbetare i verksamheten. Dessutom tror vi att teamet kan bidra till att dämpa den oro som finns bland ordinarie medarbetare i hemtjänstens grupper, säger Iosif Karambotis (S), ordförande i socialnämnden.

Vid misstänkt eller konstaterad smitta inom hemtjänsten ska hemtjänstchefen höra av sig till teamets samordnare som i sin tur informerar teamet. När teamet går in hos bekräftat eller misstänkt smittade har de alltid skyddsutrustning på sig.

- Medarbetarna i teamet är vana vid att arbeta flexibelt och självständigt och kommer att ha tillgång till egna bilar i arbetet. De kommer också att utgå från egna lokaler, säger Sonny Bergmark, hemtjänstchef.

Teamet kommer att inleda sitt arbete vecka 18. Om det skulle visa sig att även andra hemtjänstområden får fler vårdtagare med konstaterad eller misstänkt smitta kan ytterligare team skapas.