EU och internationellt

På de här sidorna får du information om Skellefteå kommuns EU- och internationella arbete. Exempelvis kan du läsa om våra sex vänorter eller om informationskontoret Europa Direkt Västerbotten, som återfinns i Skellefteå stadshus, entréplan.

Internationella enheten

Enhetens uppdrag är att samordna, utveckla, följa upp och stimulera till internationellt arbete i kommunen. Internationella enheten erbjuder strategisk rådgivning i internationella frågor och EU-frågor.
Internationella enheten

EU-information för allmänheten

Europa Direkt Västerbotten svarar alla intresserade länsbor på frågor om EU.

Fakta om svenska skolan på engelska

En broschyr från Skolverket på engelska om den svenska skolan.
Upper Secondary School (öppnas i nytt fönster som pdf.)

Vänorter

Skellefteå har sex vänorter i världen. Med dessa har kommunen utvecklat internationellt samarbete i form av projekt och avtalade kontakter.

Samarbete med Jinja i Uganda

Jinja och Skellefteå samarbetar för att bättre ta till vara på tankar och idéer från barn och unga. I mars 2008 skrevs ett partnerskapsavtal mellan kommunerna. 2011 beviljade ICLD finansiering för  ett nytt erfarenhetsprojekt som handlar om turismutveckling.

Läs mer om Jinja och Skellefteås samarbete

Eurodesk-kontor för ungdomar

Femtioettan i Ungdomens Hus fungerar som ett Eurodesk-kontor. Totalt har nätverket Eurodesk 950 lokala kontor i olika länder varav nitton av dem finns i Sverige. Eurodesk är ett informationsnätverk där ungdomar kan få praktiska tips och råd kring EU och mobilitet. 

Gå till Femtioettans webbplats (nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-12-05