Digital läkemedelshantering och signering införs inom Vård- och omsorgsavdelningen

Publicerad 2020-04-30

Socialnämnden godkände 29 april inköp/avtal för införande av digital läkemedelshantering och signering inom Vård- och omsorgsavdelningen. Detta ska införas skyndsamt för att underlätta under den pågående pandemin.

Digital läkemedelshantering och signering innebär minskad administration för personalen (främst för sjuksköterskor men även andra personalgrupper) och minskade läkemedelsavvikelser och säkerheten gällande läkemedel blir högre. Införandet sker successivt i enlighet med den införandeplan som är framtagen av projektgruppen.