Åldersblandade grupper på Ursviksskolan

Publicerad 2020-05-14

Från och med i höst blir det åldersblandade klasser på Ursviksskolan (inre) för årskurs 3–5. Eleverna fortsätter sedan i samma indelning när de går i årskurs 4–6 läsåret 2021/2022.

- Vi har valt att tänka nytt för att få en hållbar och långsiktig lösning, säger Maria Törnqvist, rektor på Ursviksskolan F-5. Det innebär att vi har beslutat att göra åldersblandade grupper i årskurs 3–5, med fyra klasser. Eleverna kommer även att få möjlighet att arbeta årskursvis i ett antal ämnen, fortsätter hon.

För att få en ekonomisk hållbar organisation behöver en klass bestå av cirka 25 elever. Elevunderlaget i Ursviken är mellan 30–35 elever per årskull, vilket innebär att det är för många elever för att göra en klass och för få elever för att göra två klasser inom varje årskurs. Prognosen säger även att elevunderlaget kommer att se ut på samma sätt de närmaste åren.

- Vi har prioriterat åldershomogent i de yngre klasserna eftersom de ska bland annat lära sig grunderna för läsinlärning, som är så viktigt för resten av skolgången, säger Maria Törnqvist.

Berörda vårdnadshavare har fått information via mejl.