Tänk på att inte ta ner träd och röja sly på kommunens mark

Publicerad 2020-05-14

Du som bor i villa, radhus, har sommarstuga eller annan fastighet som gränsar till kommunens mark. Tänk på att det inte är tillåtet att ta ner träd, röja sly eller på annat sätt ta bort växtlighet från kommunens mark. Dessutom finns det områden som är extra känsliga.

Vid älven kan röjning orsaka erosion och ge förödande konsekvenser när gångbanor rasar och människor kan bli skadade.

Helhetstänk inom kommunen
Inom kommunen arbetar vi med ett helhetstänk när det gäller kommunens parker och naturområden. Vegetationen behövs till exempel för att stabilisera slänter, fånga upp regnvatten och gynna den biologiska mångfalden, så att insekter, fåglar och andra djur kan leva i vår stad.