Sammanfattning av Företagshjälpen 13 maj

Om digitalisering när de fysiska mötesplatserna är uteslutna, ”Produktionslyftet” (möjlighet för SME-företag att få stöd). Förlängd tid för nystartsjobb, semesterregler för korttidsarbeten, otydligheter gällande omsättningsstödet.

David Eriksson, North Kingdom, gav sin bild utifrån digitalisering och nya sätt att nå sina kunder när fysiska mötesplatser är uteslutet. Stora kunder hade planerat stora fysiska konferenser och avsatt pengar för det och när inte det varit möjligt har de istället satsat på realtidsuppleveler där man är med digitalt. Det är en möjlighet att fortsatt interagera med sina kunderna. David tror att situationen har snabbat på omställningen och att den här typen av digitala upplevelser kommer finnas kvar även efter Covid-19. Det gäller att förstå var man som företagare hittar sina kunder, hur man upptäcker de nya beteendena och fokuserar på möjligheter som nu uppstår. Kreativitet och innovation sätts på sin spets nu.

Jenny Furtenbach och Magnus Olsson, iTid, berättar hur iTid kan hjälpa företag samt om satsningen ”Produktionslyftet” som stärker företag att stå stadigare och få bättre lönsamhet när krisen planar ut. Produktionslyftet vänder sig till små och medelstora företag (upp till 250 anställda). Produktionslyftet och även andra utbildningsinsatser är ett bra sätt att nyttja tiden för de anställda som är permitterade.

Gunilla Viklund, NyföretagarCentrum, berättar om NyföretagarCentrums verksamhet och bl. a om förlängd tid för nystartsjobb. Tidigare var det möjligt att få starta eget bidrag under 3-6 månader och nu är det förlängt så att det går att söka för 12 månader. De som redan blivit beviljade kan ansöka om en förlängning upp till totalt 12 månader. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen som beviljar Starta-eget-stödet.

Stefan Enmark, Value & Friends, beskrev svårigheterna att tolka omsättningsstödet. Om reglerna känns otydliga är tipset att ta kontakt med sin revisor.

Åsa Etelämäki, IF Metall om regler kring korttidsarbete och semester. Semester är något den anställde har tjänat in och ska betalas ut som vanligt. Tipset till företagare som funderar kring semesterutbetalningar är att betala som vanligt.

Åsa förtydligar att korttidsavtalet gäller hela 2020 men möjligheten att permittera på 80 % bara gäller för maj, juni och juli.

Kontakta din arbetsgivarorganisation som hjälper dig om du är osäker.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-05-15