Mer information och hur du söker produktion och utvecklingsstöd 2020

Här nedan kan du läsa de kriterier som krävs för att söka produktions- och utvecklingsstödet samt hur du gör för att söka.

Vem kan söka? (kriterier)

Yrkesverksamma konstnärer/aktiva utövare (enskild person) inom bild och form, musik, teater, dans, samtida cirkus, slöjd, ord och film kan söka anslaget. Endast konstnärer med tydlig koppling till Skellefteå kommun är aktuella för detta stöd.

Anslaget kan inte ges till:

• Arrangörer eller teknisk, administrativpersonal inom kulturfältet (ex ljudtekniker, bokningsansvarig för event)
• Konstnärsgrupp (ex ett band, kollektiv)
• Ej till ändamål som sammanhänger med ordinarie anställning och dess verksamhet
• Stöd ges ej om en uppbär studiestöd
• Den som under 2020 uppbär statlig inkomstgaranti, långtidsstipendium eller femårigt arbetsstipendium

Vad menas med Skellefteåanknytning?
Ansökanden ska vara född, bosatt eller vara verksam i Skellefteå kommun.

Dessa frågor ska besvaras i ansökan: 
Frågorna besvaras via blanketten nedan. 
Skicka blanketten helst i ett mail till kulturnamnden@skelleftea.se 
eller med post till:
Skellefteå kommun
Kultur- och fritidskontoret
931 85 Skellefteå

  • Hur påverkas din verksamhet av covid-19?
  • Beskriv ditt pågående konstnärliga arbete. (Pågående projekt, konstverk, föreställningar el. dylikt)
  • Dokumenterad verksamhet inom din konstform (CV - för minst de tre senaste åren, bilder/beskrivningar el dylikt av arbetsprover i digitalform, får max uppgå till tre bilagor)
  • Beskriv din koppling till Skellefteå
  • Summa som ansökan berör

Ansökan
Se blankett
Ansökan ska vara komplett när den lämnas in. Inga kompletteringar tas emot efter den 10 juni.

Frågor & svar om produktions- och utvecklingsstöd

Hur prioriterar Kulturnämnden vilka som kan få stödet?
Kulturnämnden prioriterar bland inkomna kompletta ansökningar framför allt utifrån yrkesverksamhet,  utifrån omfattning av den konstnärliga verksamheten.

Kan vi söka anslaget hos Kulturnämnden som grupp?
Nej, du kan bara söka anslaget som enskild individ.

Jag är arrangör av konst/kulturevenemang och har drabbats ekonomiskt när dessa ställts in. Kan jag söka anslaget hos Kulturnämnden?
Nej, du kan bara söka anslag som enskild individ.

När kan jag söka om produktion- och utvecklingsstöd?
Ansökningsperioden för anslaget är 20 maj – 10 juni 2020.

Kan jag komplettera ansökan?
Det kommer inte gå att komplettera ansökan efter att utlysningen har stängt. Endast kompletta ansökningar kommer att handläggas.

Vad ska jag bifoga till ansökan?
Du ska ha svarat på alla i ansökan förekommande frågeställningar (se blankett och ansökansbeskrivning). Till ansökan kan max tre arbetsprover i digitalform skickas in.

När tas beslut?
Kulturnämnden planerar att fatta beslut om stödet innan midsommar. Det är dock beroende av hur många ansökningar som kommer in. Om väldigt många ansökningar kommer in kan det innebära en förskjutning i tidsplanen.

Vem fattar beslut om produktion- och utvecklingsstöd?
Kulturnämndens ordförande fattar, utifrån riktlinjer beslutade av Kulturnämnden, beslut om stöd efter beredning av jury och tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Jag har ansökt om produktion- och utvecklingsanslag. När får jag reda på om jag har fått det?
Beslutet kommer att kommuniceras via mail till samtliga sökanden så fort det är fattat. Målet är att medlen ska betalas ut efter midsommar.

Kommer alla som har ansökt om stöd att beviljas?
De pengar som finns i det tillfälliga anslaget är begränsat. Om de sökta anslagen samlat uppgår till mer än de medel som finns kommer Kulturnämnden att prioritera bland inkomna korrekta ansökningar.

Jag har ansökt om produktion – och utvecklingsstöd men inte fått det. Kan jag överklaga beslutet?
Nej, beslutet kan inte överklagas.

Hur betalas stödet ut?
Pengarna kommer att betalas ut till det konto som du anger i ansökan.

Är stödet skattefritt?
Nej, stöd är i regel en skattepliktig inkomst för mottagaren då det finns ett krav på en motprestation. För mer information, gällande just din situation, kontakta www.skatteverket.se

 

 

  

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-05-20