Naturstigen för seniorer 

Naturstigen på Vitberget erbjuder en 5 kilometer lång stig som har varierad terräng, där vissa partier är kuperade och lite brantare. Längst stigen finns möjlighet att stanna till vid ett vindskydd och skyltar med information om landskapet, kultur, geologi med mera.

Datum: 2020-05-10 - 2020-08-31

Ort: Skellefteå

Plats: Vitberget