Miljonsatsning på kultur i Skellefteå

Publicerad 2020-06-17

Biblioteken i Skellefteå har fått över en miljon kronor (1 015 000 kronor) till fem olika projekt, bland annat en halv miljon kronor till projektet utrymme för ungdomar på Stadsbiblioteket via kulturrådet kopplat till stärkta bibliotek.
- Ungdomar är en särskilt prioriterad målgrupp inför Stadsbibliotekets flytt till Sara kulturhus. I detta projekt kan vi tillsammans med ungdomarna experimentera med Stadsbibliotekets rum och verksamheter för målgruppen. Det känns verkligen spännande, säger Mikke Ejrevi, kultur och biblioteksavdelningschef.

Beviljade medel och projekt
40 000 kronor till Program för minoritetsspråken
75 000 kronor till lördagsöppet på Skelleftehamns bibliotek
100 000 kronor till tio språklådor
300 000 kronor till insatser för nyanlända till Jörns bibliotek
500 000 kronor till utrymme för ungdomar på Stadsbiblioteket

Fakta
Stärkta bibliotek
Kulturrådet genomför en satsning på uppdrag av regeringen under åren 2018-2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige.
Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela landet.
Stödet är tillfälligt men tanken är att det ska ge långsiktiga effekter, nå fler, öka inkludering och delaktighet.
225 miljoner kronor per år fördelas till kommunerna i Sverige.
20 miljoner kronor per år går till landets regioner.
Källa: https://www.kulturradet.se/publikationer/starkta-bibliotek/