Ingen trängseltillsyn av stränder - invidens ansvar gäller

Publicerad 2020-06-17

Under varma sommardagar är det framför allt individens ansvar att undvika trängsel på badstränder.

Miljö och hälsa vid Skellefteå kommun bedriver inte tillsyn av trängsel på allmänna platser eller badplatser. Däremot informerar de och för en kontinuerlig dialog med några badanläggningar där det finns en verksamhetsutövare, till exempel Byske havsbad och Vitbergsbadet.

På stränder där det inte finns någon verksamhetsutövare, det vill säga de allra flesta friluftsbad och naturstränder, är det individens ansvar att se till att undvika trängsel.