Lättnader i direktiven för omklädningsrum

Publicerad 2020-06-17

Skellefteå kommun lättar på direktiven angående omklädningsrummen i anslutning till idrottsplatser, med uppmaning om att fortsätta att följa restriktionerna.

Från och med 13 juni lättar kommunen på direktiven angående omklädningsrum och öppnar upp de som ligger i anslutning till idrottsplatser och fotbollsplaner. Föreningslivet uppmanas att fortsätta följa restriktionerna från Folkhälsomyndigheten att om fortsatt byta om hemma både före och efter aktivitet i fall den möjligheten finns.

Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt och sköter det här så att det fungerar. Följs inte rekommendationerna så kan nya direktiv bli aktuella. Ansvaret för att följa riktlinjerna ligger på respektive arrangerande förening.