Digitala läromedel till årskurs 5–9

Publicerad 2020-06-18

För-och grundskolenämnden beslutade att gymnasiets avtal för digitala läromedel även ska gälla för årskurs 5–9 i grundskolan. Avtalsperioden är två år med start höst-terminen 2020. Beslutet är helt i linje med den nationella handlingsplanen för digitalisering inom skolan.

Under våren har läromedelsleverantörer erbjudit digitala läromedel utan kostnad vilket in-nebär att alla skolor har använt sig av digitala läromedel i större utsträckning än tidigare. En utvärdering visar att både lärare och elever vill fortsätta med digitala läromedel.

Gymnasiet har ett avtal för digitala läromedel med Gleerups, ett avtal som kan utökas till att omfatta grundskolan årskurs 5–9.
- I vår har flera av Skellefteå kommuns grundskolor använt sig av digitala läromedel från Gleerups och eftersom vi har förstått att det är viktigt med långa avtal och konti-nuitet ser vi fördelar med att kunna utöka befintligt avtal, säger Jeanette Velander, t.f. ordförande i för-och grundskolenämnden