Pedagogisk omsorg i Fällfors

Publicerad 2020-06-18

För- och grundskolenämnden fick i april i år in en ansökan om att godkänna och ge rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi i Fällfors. Ansökan kommer från företaget Emvi AB vars ägare är utbildad förskollärare och förtrogen med skollag och läroplan. Ägare bedriver redan idag pedagogisk omsorg i enskild regi i Åbyn, Byske.

Ansökan har godkänts av för- och grundskolenämnden. Det innebär att Emvi AB ges möjlig-het att bedriva pedagogisk omsorg i egen regi i Forsgården, Fällfors. Godkännandet och rät-ten till bidrag gäller under förutsättningar att efterfrågade handlingar rörande lokalen, ute-miljö och medarbetare inkommer till för- och grundskolenämnden innan verksamheten startar.