Kristina Sundin Jonsson informerar om det aktuella läget, torsdag 18 juni

Publicerad 2020-06-18

Region Västerbotten erbjuder viss personal att ta prov på sig själva vid symtom som kan tyda på covid-19. Med början vecka 26 i Skellefteå kan anställda inom vård och omsorg, men också annan samhällsviktig verksamhet, testa sig själva. Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson berättar mer om detta i dagens videorapport och gör också en påminnelse inför midsommarfesterna: Fortsätt att respektera avstånden.

Manus

Information om egen provtagning

Information från Region Västerbotten om egen provtagning