Podd om Norrbotniabanan, ”En bana - tre spår”

Publicerad 2020-06-25

För två år sedan lanserades Norrbotniabanegruppens första poddavsnitt om Norrbotniabanan, under namnet ”En bana - tre spår”.

– Syftet med podden är att göra samtalet om Norrbotniabanan tillgängligt för fler och öka förståelsen än mer för att Norrbotniabanan måste byggas i sin helhet med slutdestination Luleå, säger Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanegruppen. Med tanke på att det är ganska komplexa saker vi talar om är det tacksamt med den allvetande lokföraren, som då och då reflekterar fritt över vårt samtal, fortsätter Elisabeth. 

Som projektledare för Norrbotniabanegruppen, en partipolitiskt obunden intressegrupp som arbetar med information kring bygget av Norrbotniabanan, får Elisabeth Sinclair ofta frågor om banan, när den ska byggas och varför den är viktig. Det fick henne att inse att det ibland är svårt för allmänheten att hänga med i alla turer kring det jättelika infrastrukturbygget.

– Norrbotniabanan är så mycket mer än spåret i backen. I podden pratar vi om banans betydelse  utifrån spåren tillväxt, hållbarhet och människa. Därav namnet, En bana – tre spår.

Den allvetande lokföraren, som förekommer korta inslag i podden, spelas av komikern Olof Wretling från Umeå.

– Det känns roligt att blanda samhällsinformation och humor på det sätt som vi gör i podden, säger Eva Lundqvist, kommunikatör i Norrbotniabanegruppen. Inte minst för att även vi som arbetar med samhällsfrågor behöver utveckla vårt sätt att kommunicera.

Varje poddavsnitt följs upp av ett bloggavsnitt där Elisabeth Sinclair och Eva Lundqvist går lite djupare och kompletterar med information som inte hinns med i podden. Du hittar den på norrbotniabanan.se samt där andra poddar finns.