Socialnämnden utbildas i barnkonventionen

Publicerad 2020-06-25

Sedan hösten 2019 har ett utvecklings- och utbildningsarbete kopplat till barnkonventionen pågått inom socialkontorets verksamheter. Vid socialnämndens senaste sammanträde beslutades att nämnden också ska genomgå en utbildning.

Utbildning i barnkonventionen är planerad eller har genomförts i alla arbetsgrupper inom förvaltningen som jobbar med barn. Arbetsgruppen består av representanter från individ- och familjeomsorgen samt stöd och service tillsammans med förvaltningens jurist. Socialnämndens ledamöter ska under hösten 2020 också ta del av utbildningen för att öka medvetenheten om, och förståelsen för, barnkonventionens innehåll och innebörd.

- Barnkonventionen ska stärka barnens perspektiv och barnens rätt att bli
hörda. Det är därför viktigt att socialnämnden, som beslutande organ, får fördjupad kunskap i dessa frågor, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Diskussioner som förts under utbildningarna har bland annat handlat om att tydligt dokumentera hur barnets perspektiv beaktats och om bedömning och beslut tar sikte på kortsiktiga eller långsiktiga åtgärder i de fall när förvaltningen arbetar direkt mot barnet. I de fall där kontakten sker med vårdnadshavare har diskussionsämnena bland annat handlat om hur viktigt det är att fånga upp ett eventuellt barnperspektiv trots att det är föräldrarna som kommer i direkt kontakt med förvaltningen.