Kristina Sundin Jonsson informerar om det aktuella läget, torsdag 25 juni

Publicerad 2020-06-25

Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson träffar kommunens säkerhetschef Patrik Nilsson och pratar om krishanteringen så här långt, och om hur hösten kan tänkas se ut. Detta är den sista planerade coronarapporten – åtminstone på ett tag.

Manus