Studera till vårdbiträde på betald arbetstid!

Publicerad 2020-07-02

Du som medarbetare inom vård och omsorg kan nu delta i Äldreomsorgslyftet. Det innebär arbete minst 50 procent och studier minst 50 procent med 100 procent lön. Satsningen kombineras med en tillsvidareanställning utan egen placering

Vård och omsorg är Skellefteå kommuns största avdelning och arbetar efter visionen Leva livet bäst möjligt och Jag vill kunna klara mig själv. Varje dag ger över tvåtusen hjältar kvalificerad vård, omsorg och stöd till individer med drömmar, vilja och behov. Avdelningen arbetar löpande för att förbättra personalförsörjningen och att vara en attraktiv arbetsplats.
 
Äldreomsorgslyftet riktar sig till dig som redan arbetar som vårdbiträde, men inte är tillsvidareanställd och till dig som blivit tillsvidareanställd de senaste 6 månaderna innan utbildningens start.
 
Utbildningen är totalt 12 veckors heltidsstudier som varvas med 12 veckors heltidsarbete med start vecka 40. Utbildningen pågår till och med december 2021 och genomförs på VUX, Campus Skellefteå.
 
Vårdbiträdesutbildningen motsvarar halva utbildningen till undersköterska. Den som vill kan efter utförd utbildning fortsätta studierna på egen hand för att bli färdig undersköterska. Det finns plats för totalt cirka 50 medarbetare. Urval till utbildningsplatserna kommer att ske utifrån LAS-företräde.
 
För mer information, prata med din närmaste chef.
 
Välkommen att delta i Äldreomsorgslyftet - du är viktig!