Inga lättnader i besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i sommar

Publicerad 2020-07-23

Är det fritt fram för den som testats positivt för antikroppar mot covid-19 att besöka en anhörig på ett vård- och omsorgsboende? Svaret på frågan är nej, varje undantag från besöksförbudet bedöms fortfarande individuellt med fokus att skydda de äldre.

Inga lättnader i besöksförbudet på kommunens vård- och omsorgsboende kommer att göras i sommar, även om Socialstyrelsen i förra veckan uppdaterade sina allmänna råd med att personer med antikroppar mot covid-19 kan medges undantag från besöksförbudet.

Beskedet från socialstyrelsen har tyvärr misstolkats på vissa håll. Eftersom det positiva antikroppstestet måste ha tagits på en vårdcentral, och det fortfarande är en begränsad grupp som testas för antikroppar på vårdcentralerna, gör den nya rekommendationen liten skillnad i praktiken.

Varje besök kommer att fortsätta bedömas individuellt, och besök inomhus kan endast bli aktuellt vid särskilda omständigheter, exempelvis besök i livets slutskede eller om det finns mycket stark oro hos den boende.

Däremot finns möjligheten kvar att genomföra säkra besök utomhus med plexiglas mellan boende och anhörig. Då ringer den anhörige boendet för att boka ett besök, något som fungerat mycket bra sedan det infördes.

Omsorgspersonalen på boendena erbjuder även alternativ till vanliga besök, till exempel en pratstund via telefon och videomöten.

- Besöksförbudet är tufft, både för de som bor på våra boenden och för deras anhöriga, men jag ber att alla fortsätter hjälpa till att förhindra smittspridningen och respekterar besöksförbudet. Vi har ett väldigt lågt antal smittade i våra verksamheter och det vill vi fortsätta med, säger Linda Dehlin, verksamhetschef på Vård och omsorg.

Skellefteå kommun följer utvecklingen noggrant och beslut om besöksförbud och eventuella undantag kan förändras om situationen tillåter det.