Handläggningstider kan påverkas under utbildning av funktionen "En väg in"

Publicerad 2020-09-15

Ny funktion ska säkerställa likvärdig och rättssäker handläggning. Funktionen ”en väg in” får utbildning och det kan påverka handläggningstiderna de närmaste veckorna.

Den nybildade förvaltningen Utbildning och arbetsmarknad innehåller förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Enheten "Myndighet och nämnd" innehåller den nya centrala funktionen ”en väg in” som innebär en rättssäker och likvärdig hantering av barn och elever. Medarbetarna i "en väg in" kommer att gå utbildning under 2–3 veckor i rad. Ett enhetligt arbetssätt ska korta handläggningstiderna för exempelvis placeringar i förskola och skola samt skolskjuts samt öka likvärdigheten i kommunen.

-Den nya funktionen säkerställer vår myndighetsutövning av barn-och elevregistreringar, säger Lena Nilsson, chef för enheten för myndighetsutövning och nämnd. Det blir också enkelt och säkert för alla vårdnadshavare, säger Lena Nilsson.

Nu under utbildningstiden kan handläggningstiderna tillfälligt förlängas för placeringar och skolskjutsärenden. Men när funktionen är sjösatt så kommer handläggningstiderna att kortas. Givetvis kommer kommunen att hålla tiden för beslut om placering i förskola som enligt skollagen är fyra månader, men Skellefteå kommun har i sina riktlinjer tre månader. Oftast har kommunen kunnat förmedla beslut om placering i förskola tidigare än så.