Tillsammans igen - naturen och människan. 

OBS! På grund av de striktare Covid-restriktionerna är utställningarna på Nordanå stängda tillsvidare.

Meijersamlingen på Nordanå öppnar den nya utställningen "Tillsammans igen" som syftar på den pandemi som råder och hur snabbt den påverkat vårt liv och existens.

Datum: 2020-10-04 - 2021-12-31

Ort: Skellefteå

Plats: Meijersamlingen, Nordanå


Konsten har alltid arrangerat, tolkat och definierat naturen. I konsten har naturen och landskapet inte endast existerat i fysisk form utan också fått vara ett kulturellt uttryck för att strukturera, representera och symbolisera den tid vi lever i och människans inre. 

Sture Meijers bildvärld finns ett undersökande av naturliga och mänskliga processer i olika tider och rum, naturens egna frihet och återhämtning, människors och djurs rörelse genom inre och yttre landskap, fiktiva eller identifierbara. Meijers landskap kan ses som en metafor för relationen mellan människan och dess innersta väsen men också mellan människan och naturen.

Hotet mot naturen och därav även hotet mot människan är ofta närvarande och det är tydligt att Meijer funderat mycket på ekologiska och samhälleliga frågor som berör vår miljö och de klimatförändringar vi står inför.

För bara hundra år sedan sågs naturen som en obegränsad resurs som inte påverkades märkbart av mänsklig påfrestning och på relativt kort tid har människans förhållande till naturen och synen på vår plats i naturen förändrats väsentligt. De senaste årtiondena har det blivit tydligare att den moderna tekniken belastar våra naturresurser och att detta i slutändan kommer att slå tillbaka på oss själva. Insikten om hur viktig roll människan har i samspelet med naturen har lett till att mänskligheten nu befinner sig vid en vändpunkt. En kris som tvingar oss till att skapa nya tankesätt och utmana de gamla.

Läs mer om Meijersamlingen här

Arr: Skellefteå kommun/Skellefteå konsthall