Gymnasienämnden tar ärendet om ansiktsigenkänning till kammarrätten

Publicerad 2020-09-24

Gymnasienämnden beslutade att överklaga både förvaltningsrättens dom samt Datainspektionens beslut om sanktionsavgift och att utdelad varning ska upphävas. Gymnasienämnden beslutade också att ansöka också om prövningstillstånd i kammarrätten för ärendet om projektet med ansiktsigenkänning av klass på Anderstorpsskolan.

- Vi i gymnasienämnden menar att det finns anledning att betvivla riktigheten av det beslut som förvaltningsrätten kommit fram till, och att det är viktigt för den fortsatta rättstillämpningen att ärendet prövas av högre rättsinstans, säger Felicia Lundmark, ordförande i gymnasienämnden.

Gymnasienämnden menar att samtycket varit helt frivilligt och eleverna hade skriftligen erbjudits att delta i ett försöksprojekt och då fått svara ja eller nej till deltagande. Sju av eleverna i klassen som deltog i projektet tackade nej skriftligen.

Den information som lämnats både till elever och föräldrar både i skriftlig och muntlig form vid flera tillfällen har också varit tydlig med att deltagande har varit frivilligt och att de som avstår kommer att närvaroregistreras enligt den traditionella metoden och att det inte får några konsekvenser i övrigt.


Jurister från Sveriges kommuner och regioner, SKR, i Stockholm har tillsammans med gymnasienämndens dataskyddsombud och Skellefteå kommuns jurist utvecklat ett förslag till överklagande för gymnasienämndens räkning.