Skellefteå kommun inrättar visselblåsarfunktion

Publicerad 2020-10-01

Nu inrättar Skellefteå kommun en visselblåsarfunktion för att förebygga och motarbeta allvarliga oegentligheter som exempelvis muta, bedrägeri, jäv, stöld eller olämplig bisyssla inom kommunorganisationen. Funktionen kan användas av både invånare och kommunens medarbetare.

Läs mer här www.skelleftea.se/visselblasarfunktion

Läs mer om visselblåsarfunktionen här